Mennonite
Historical
Society

of Alberta

217 Leon Lefever’s home at Eaglesham